Diploma Eki Hangi Bilgileri İçerir ?

  • Diploma sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler
  • Elde edilen dereceyi tanımlayan bilgiler
  • Elde edilen derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler
  • Programın içeriği ve sonuçları ilgili bilgiler
  • Elde edilen derecenin kullanım alanları
  • Ek bilgiler
  • Diploma ekinin onaylanması
  • Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin